Vilken analys ska jag välja?

Vi kan Helhetshälsa för Häst och hjälper gärna Dig och din häst att komma i balans!
Träckprov är ett litet hälsotest.
Vi ger våra kunder en proffsig och helhjärtad service och hos oss har du alltid en kontaktperson.

Häst & HusdjursLabbet är Sveriges enda labb med helhetssyn på häst och djurhälsa 

 

 

Kod 101 Grundanalys

För den vanliga rutinkontrollen på den enskilda hästen. Påvisar de vanligt förekommande mag-tarmparasiterna blodmask (för att urskilja den stora blodmasken krävs odling, kod 106), spolmask och fölmask. Svaret kommer som ett EPG-tal, ägg per gram träck, som avgör om avmaskning är nödvändig. (För analys även av bandmask se utökad analys, kod 103).

Pris

219:- per häst (1-2 hästar)

200:- per häst (3-7 hästar)

190:- per häst (8-10 hästar)

180:- per häst (11-19 hästar)

170:- per häst ( 20 hästar eller fler)

 

Kod 102 Grundanalys - Samlingsprov

Som 101 fast som samlingsprov på upp till 4 hästar. Samlingsprov rekommenderas när man vill kontrollera parasittrycket på markerna.

Pris

299:-

 

Kod 103 Utökad analys

Påvisar förekomst av de flesta mag-tarmparasiter blodmask, spolmask, fölmask men även bandmask. Viktigt, plocka gärna bollar från olika träckhögar ( t ex från samma dag eller två dagar i rad) för att öka chansen att hitta bandmaskägg, dessa utsöndras inte homogent.

Pris

390:- per häst (1-6 hästar)

350:- per häst (7-10 hästar)

330:- per häst (11 hästar eller fler)

 

Kod 104 Utökad analys - Samlingsprov

Som 103 fast som samlingsprov på upp till 4 hästar. Samlingsprov rekommenderas när man vill kontrollera parasittrycket på betesmarken.

Pris

595:-

 

Kod 105 Total analys

Som kod 103, utökad analys, samt odling, kod 106. Påvisar förekomst av de flesta mag-tarmparasiter inkl bandmask, stora och lilla blodmasken, spolmask och fölmask. Viktigt vid denna analys är att plocka träckbollar från olika träckhögar t ex från samma dag eller två dagar i rad för att öka chansen att hitta bandmaskägg, eftersom de inte utsöndras homogent.

Pris

550:-

 

Kod 106 Odling för att utesluta förekomst av stora blodmasken

Det är extra viktigt att ta reda på om det finns förekomst av stora blodmaskar eftersom de är betydligt farligare än den lilla blodmasken. Det går inte att skilja stora- och små blodmaskar åt med andra analyser än odling. En odling kan göras oavsett antal epg blodmask. Ange på följesedeln om ni önskar individuell odling eller samlingsprov (max 5 hästar). Observera att svaret från odlingen tar 2-3 veckor.

Pris

200:-

 

Kod 107 Uppföljning av avmaskningens effekt

Om du använt kemisk avmaskning tas detta träckprov ca 10 dagar efter avmaskning för att säkerställa att medlet har reducerat antalet urskilda ägg med minst 90%.

Har du använt en örtavmaskning ska detta prov tas först 3 veckor efter avslutad kur.

Pris 

219:- per häst (1-2 hästar)

200:- per häst (3-7 hästar)

190:- per häst (8-10 hästar)

180:- per häst (11-19 hästar)

170:- per häst ( 20 hästar eller fler)

 

Alla priser är inkl. moms och personlig kontaktperson. Häst & Husdjurslabbet står även för delar av dina utlägg för portot. 

 

Jag har valt vilken analys jag vill göra. Hur gör jag?

 

Equus Mundi® är vår egen blandning av naturliga och ekologiskt odlade örter med avmaskande effekt. Speciellt framtagen och utvecklad för häst. Helt utan tillsatser. Webbutik

 

Häst & HusdjursLabbet

Hästveda 2482

282 76 Hästveda 

kontakt@hastohusdjurslabbet.se