Equus Mundi bidrar till att bibehålla en sund mikrobiologisk miljö i mage & tarm

Equus Mundi är ett örtpreparat som tagits fram av Dr. Anki Olofsson i samarbete med örtspecialister. Equus Mundi har funnits på marknaden i Sverige sedan 2016 och produkten är registrerad hos jordbruksverket.

 

Vanliga frågor

 
Vad är Equus Mundi?  
 
Det är en blandning av smakliga örter som plockats i det vilda eller odlats ekologiskt. Örterna är noggrannt utvalda för sina respektive egenskaper. Blandningen är helt utan tillsatser. Örternas egenskaper

 

Hur fungerar örtblandningen?

Örterna skapar en miljö i mag-tarmsystemet som är ogynnsam för parasiter. Örterna skadar inte slemhinnorna och innehåller inga tillsatser som kan orsaka besvär. Örterna bidrar till en utrensning som kan ge förändrad färg på urin, ändrad konsistens på träck, ändrat flöde i ögon och näsa. Dessa är dock en naturlig reaktion i läkningsprocessen. 

 

Är Equus Mundi endast förebyggande?                                                                              

Nej, detta är ett vanlig missuppfattning vad gäller olika örtprodukter. Örtblandningarna är en kraftfull produkt. Den miljö de skapar i mag-tarm systemet tar inte bara bort den parasitbörda som redan finns utan verkar även förebyggande och driver ut parasiterna så att de inte får fäste.

 

Fungerar verkligen örtformuleringar?                                                                              

Ja. Equus Mundi består av örter som har använts i årtionden som ett naturligt sätt att stöta bort och kontrollera interna parasiter. Före 1930-talet fanns inte av människan tillverkade läkemedel (avmaskningsmedel), endast örter fanns att tillgå. Equus Mundi innehåller inga tillsatser som kan skada hästens tarmslemhinna utan bidrar istället till en utrensning. Denna kan ge upphov till förändrad färg på urin, förändrad konsistens på träck och ändrat flöde i ögon i näsa. Dessa symtom är en naturlig reaktion på läkningsprocessen och är övergående. 

 

Kan man använda Equus Mundi tillsammans med traditionell avmaskningsrutiner?

Ja, örtblandningarna kan användas fristående (endast denna produkt) hela året om. Equus Mundi kan även användas som en del i ett traditionellt avmaskningsprogram. Många kunder oroar sig över att det används mycket kemiska preparat och resistensutvecklingen hos parasiter och vill få ned antalet avmaskningar med kemiska preparat.

 

Mitt sto är dräktigt, kan jag ge Equus Mundi till henne?                                                     

Ja, Du kan med fördel ge Equus Mundi Dräktig under hela dräktigheten och när fölet diar. Om stoet inte har konstaterat bandmask bör hon däremot få Equus Mundi Vanlig som även tar bandmask. Beställ här: Equus Mundi

 

Kan parasiterna bli resistenta mot Equus Mundi?                                                           

Örter har använts för detta ändamål i årtionden och till skillnad från farmaceutiska preparat har ingen resistens uppkommit som vi har vetskap om.

 

Hur använder jag Equus Mundi?

Häst: 20g/0,5dl och Ponny/Islandshäst: 10g/2msk, per dag i 10 dagar om hästen har 500 epg eller lägre. Ligger hästen högre vänligen kontakta oss för rådgivning och individanpassad längd på kuren

När hästen ligger lågt i parasitmängd kan man ge förebyggande och stärkande 5 dagar var tredje månad alternativt 5 dagar varje månad. Vilket alternativ som är att föredra beror på parasittrycket på betesmarken samt vilka parasiter respektive häst har och mängden av de. Det kan skilja avsevärt mellan olika individer. Ett Träckprov Häst ger en bra bild. Det är alltid viktigt med beteshygien oavsett om Ni använder örter eller kemiska medel

 

Om det är första gången din häst/ponny ska få Equus Mundi rekommenderas en kur på 10 dagar om träckprovet gett svaret "mindre än 500 epg". Om svaret visar högre epg kan kuren beböva individanpassas. Samma sak gäller vid förekomst av spolmask. Om svaret visar att hästen har bandmask rekommenderas 30 dagars kur. Kontakta oss gärna för råd och uppföljning Kontakt

 

 

 

Referenser:

Thoresen, Are. Holistisk veterinärmedicin (2013) 

Howard Jay Mikes DVM (Bailleriere, Tindall och Cox) Practical Veterinary Pharmacology, Materia Medica and Therapeutics, (London 1937)

E. WallisHoare FRCVS A manual of veterinary Therapeutics and Pharmacology (1895)

Hoffman, David Medical Herbalism (2003)

Mills, Simon Y The Essential Book Of Herbalism (1993)

Philips, Roger and Foy, Nicky, Herbs (1990)

Wynn, Susan G and Fougére Barbara J. VeterinaryHerbal medicine (2007)

Page, Self, Hilary, hästägarens örtabok (1998)