Håranalys - Hälsokontroll av Häst & andra djur

 

Att hälsokontrollera sina djur med frekvensanalys är ett mycket effektivt sätt att få svar på om det finns en obalans i kroppen och vad som i sådana fall behövs för att återställa hälsan. 
Behandlingen kan Du sedan utföra själv, genom att ge de tillskott som behövs enligt ordinationen. 

Djurets/människans hår och foto har en unik signatur som kan avläsas.

När analysen slutförts visar det behovet djuret har för att återfå god hälsa och 
vad problemet består av, behandlingen kan därmed börja. 

 

Så här gör du

1. Ta ett hårprov från manen, klipp 10-15 strån och lägg i en påse. Gör inga knutar på håret.

2. Skriv Ditt namn, adress, telefonnummer och mailadress samt hästens/hundens/kattens/människans namn, ras, kön samt födelsedatum och födelseår. Bifoga ett nytaget foto på djuret. Maila till: kontakt@hastohusdjurslabbet.se

3. När analysen är gjord blir du uppringd för att diskutera resultatet. Ha då gärna papper och penna tillhands. Du väljer nu hur du vill gå vidare.

4. Om Ni önskar upprättas en behandlingsplan baserat på vad som framkommit i analysen.

5. Efter ca 1 månad efter avslutad behandling bör ny analys göras, där vi utläser hur individen svarat på behandlingen och vi ser då även om en eventuell vidare behandling krävs.


Hur lång tid behövs?

Svaret är: Den tid som krävs.

Olika djur har olika förmåga att läka sig, har utvecklat olika mycket symtom eller har olika svåra problem. 
Uppföljning  rekommenderas tills djuret indikerar att läkningen är slutförd.  


Att tänka på under behandlingen

- Var noga med att följa givna behandlingsinstruktioner för bästa resultat.
- Skicka nytt hårprov i angiven tid.
- Reagerar hästen efter några dagars behandling så är det helt i sin ordning, då det är en naturlig del i den utrensning/läkningsprocess som pågår.Vissa hästar reagerar mer än andra på behandling, precis som vi människor. Uppstår osäkerhet eller frågor är det bra att höra av sig till oss Kontakt

 

 

Pris

Håranalys 2200:- inkl. moms för häst/hund/katt/människa. Uppföljande analys inom 4 månader 1800 kr.

Analys av specifikt område tex förekomst av bakterier, hormonobalans, njurar etc  850 kr inkl moms

Behandlingsplan 350:- inkl. moms per påbörjad halvtimma. 

 

 

 

Kundberättelse

Den här vita ponnyn drabbades under sommaren 2018 av pälsavfall kring ögonen och på mulen. Ägaren trodde först att den skarpa solen och hettan var orsaken. Vidtagna åtgärder hjälpte dock inte utan pälsavfallet och klådan eskalerade. 

Häst och Husdjurslabbet fick då uppdraget att göra en frekvensanalys, vilken visade en helt annan bakomliggande orsak till ponnyns symtom.

Behandling påbörjades utifrån resultatet och fick positiv effekt ganska omgående. Första veckan hade pälsavfallet upphört. Andra veckan hade den ilskna rodnaden i huden lagt sig. Vecka tre började pälsen växa tillbaka. 

Det glädjer oss att ponnyn nu mår bra igen!