8. jul, 2020

Lägesrapport

 Maskarna har vaknat sent

Denna vår har det varit tydligt att maskarna generellt vaknat sent eftersom de styrs av ljuset.
Inte förrän i slutet av maj har vi sett att analyserna med avseende på parasitmängd ser ut som vanligt. Det är ungefär 1-1,5 månads förskjutning.
Roade mig med att kolla upp antalet soltimmar, vilket här hos oss i skåne från i höstas till mars-april varit ungefär hälften så många som "normalt". Detta har även påverkat pälsfällningen vilket kom igång mycket sent.

Eftersom nu många som gjort analyser i vanlig tid har epg värdena för blodmask legat lågt och tar nu fart. Det gör att det i år blir extra viktigt att provta på hösten för att se hur mycket mask hästen har.

Dela den här sidan