12. jul, 2020

Är det riskfritt att avmaska sin häst ?

Vad händer när kemiska substanser från avmaskningsmedel samt toxiner från döda maskar läcker igenom tarmbarriären ut i blodbana och kropp ?

Förutom en kraftig påverkan på den mikrobiologiska flora som finns i tarmen kan även tarmens rörelseförmåga och transport och upptag av näring påverkas. 2010 gjordes en litteraturstudie av J. Hedenby, "Spolmaskassocierad Kolik hos Häst" Studien visade ett starkt samband mellan avmaskning och spolmaskassocierad kolik. Majoriteten av hästarna som redovisas i denna studie var avmaskade ett till fem dygn innan koliken debuterade (Schusser, 1988; Southwood et al., 1996; Cribb et al., 2006).
Allt som ofta ges "hästen kan få kolik av parasiter" som ett skäl till avmaskning. studien Parasitförekomst hos häst – samband med kolik och avmaskningsrutiner En fall-kontrollstudie
Exmensarbete inom veterinärprogrammet av Camilla Mörby , 2017, visade i sitt examensarbete att inget samband kan påvisas mellan ospecificerad kolik och förekomst av parasiterna S. vulgaris = stor blodmask, A. perfoliata =bandmask eller Cyathostominae spp = små blodmaskar., där parasitär förekomst fastställts med träckprovsanalys. Det fanns heller ingen signifikant högre förekomst av S. vulgaris hos de hästar (oavsett fall/kontroll) som avmaskades endast efter indikation från träckprov, jämfört med hästar som avmaskades regelbundet en eller 2-4 gånger per år.

Är man en uppfödare, bedriver stuteri eller är privatperson med unghästar där spolmask förekommer är det viktigt att ha tillräckligt med mark eller tex alternera med grannens kor och arbeta förebyggande för att undvika problem eftersom det finns en utbredd resistensproblematik.

Tyvärr verkar det finnas en utbredd kunskapsbrist vad gäller både träckanalyser och kemiska avmaskningsmedels effekt på mag/tarmbalansen.
Att göra en träckanalys vill jag påstå är ett billigt litet hälsotest. 

På hösten då träckanalyser från hästar vars ägare arbetar förebyggande med parasitproblematiken kommer in är mitt arbete extra roligt ! Att få följa hästar som har eller har haft större eller mindre obalans i sin mage och tarm och därmed mycket parasitangrepp som kommit i balans, med inga eller lite parasiter som resultat...helt utan kemi. Till er som skriver ut recept utan en träckanalys och ni som avmaskar utan att veta om det behövs och då ofta med ett starkt långverkande avmaskningsmedel vill jag säga.......är det värt att riskera hästarnas hälsa för några hundralappar ? Vill helst inte uppleva så många hästar vars ägare ringt det senaste åren och beskriver sjuka/förgiftade hästar med kolik, förgiftningsfång, utslag, eksem som uppkommit i samband med avmaskning(ofta samma dag men även flera veckor efter).

Att arbeta förebyggande med betesplanering, sambete med andra djurslag, träckanalys, örter, att hästen får uttrycka sitt naturliga beteende i flock och med möjlighet att röra sig och småäta fritt över dygnet för att må bra både fysiskt och psykiskt borde vi alla arbeta med först och främst INTE använda kemiska avmaskningsmedel som en genväg eller för att man inte kan erbjuda hästen tillfredställande hagar och miljö.

Anki Olofsson, Doktor Mikrobiologi
Häst & HusdjursLabbet

Helhetshälsa för Häst & andra djur

Dela den här sidan