8. dec, 2020

Löser avmaskning grundproblemet till varför hästen får parasiter ?

Vad varje hästägare bör veta och förstå. Löser avmaskning grundproblemet till varför hästen får parasiter ?

Vad säger ett träckprov ? Det svarar på vilka parasiter hästen har och hur mycket. Är det allt ? Nej mängden parasiter berättar även hur belastat immunförsvaret är. Om hästen har mycket parasiter jobbar immunförsvaret med annat och parasiterna passar på vilket gör att immunförsvaret ytterligare försvagas. Detta kan vi också se hos unghästar som inte har ett fullt utvecklat immunförsvar. Stora delar av immunförsvaret sitter i tarmfloran som innehåller många kilo av mikroorganismer. Tarmfloran svarar på när en patogen mikroorganism finns genom att försöka förhindra att den förökar sig och lever vidare. Hästar har även en lymfatisk vävnad som kallas ”gut-associated lymfoid tissue (GALT). Denna vävnad svarar för över 70 % av kroppens hela immunförsvar. Detta behöver varje människa som har häst veta och förstå.

Hur arbetar veterinärer med denna frågeställning idag när resistensutvecklingen pågår för fullt ? Inte alls vill jag påstå, inte mer än att man alternerar medel. Man skriver ut ett avmaskningsmedel och förväntar sig att problemet är löst. Inte bara det, man belastar hästen med en hästdos gift som stör den känsliga tarmfloran och även vår miljö då toxiska ämnen påverkar mikrolivet i jorden och även vattenlevande organismer.

När ska veterinärkåren börja sitt miljöarbete och utbilda sig i helhetshälsa ? Varför förstår man inte denna koppling mellan parasiter och immunförsvar och försöker hitta grundorsaken ? Skriver man ut kemi för att det är enkelt eller för att verkligen hjälpa hästen att läka ? många hästkunder är själv mycket kunniga och förväntar sig ett helt annat kunnande än vad veterinären vanligtvis kan erbjuda. Att se helheten saknas.

Många är de hästägare som är livrädda när hästen har mycket parasiter utan att förstå varför den har det. Nästan lika många är de som avfärdar allt annat än att mängden parasiter ska vara obefintlig. Många är även de som hånar, trakasserar och förlöjligar de som har förstått hur hästens immunförsvar fungerar och som verkligen vill läka hästen på riktigt.

Ett exempel från verkligheten

Föl bygger upp sitt immunförsvar genom att äta stoets träck

Vår coachäst Eilifur är 1 år och 3 månader.

När föl föds äter de gärna mammans träck för att snabbt skapa en bra tarmflora med mikroorganismer ifrån närmiljön. På så sätt börjar de bygga sitt immunförsvar.

Enita, Eilifurs mamma brukar ligga mellan 0 till 225 epg blodmask normalt men under senare delen av dräktigheten fick hon en svampinfektion som belastade immunförsvaret så hon påbörjade en behandling för detta.

När Eilifur föddes låg hennes värde på så mycket som 2400 epg blodmask. Eilifur åt av träcken med god aptit och jag funderade som mikrobiolog hur detta skulle utveckla sig. Tre veckor efter att Eilifur föddes var Enitas värde åter nere på 175 epg blodmask.

Jag har följt Eilifur under hela hans första år en gång per månad med träckprov och han har aldrig legat högre än 200 epg. Igår tog jag ett nytt och då hade han inga parasiter alls.

Han lever i flock som går på lösdrift  på ganska stora ytor. Skogsbete (sommartid) och mera hagbete vintertid.

Vad kan man fundera på / lära sig av detta ?

Att det är viktigt för föl att kunna äta av stoets träck. Många mockar ur boxen frenetiskt för att det ska vara rent. Den mikrobiologiska floran är jätteviktig för att bygga upp immunförsvaret, matsmältning och annat.

Många hälsoproblem som nutidens hästar har bottnar i obalans i mage/tarm. Tänk att trots dessa höga värden av parasiterägg fanns i träcken han åt drog inte han på sig samma mängd. Intressant. Det finns teorier om att vi behöver belasta vårt immunförsvar med "lite skit" så att det ska triggas och bli starkt, väl värt att fundera på

Dela den här sidan