29. dec, 2020

Att vara en medveten hästägare

innebär att söka kunskap utifrån hästens grundläggande behov, ifrågasätta hur och varför vi gör som vi gör, lyssna och se hästen.

Att ha kunskap och vara medveten gör livet som hästägare lite lättare.

Framförallt ger det oss styrkan att kunna ifrågasätta och lita på sin egen kunskap och intuition i lägen där tex en veterinär gör en bedömning.

För ett tag sedan blev jag uppringd av en veterinär. En av mina kunder hade bett honom kontakta mig angående risker med avmaskning med Cydectin Comp och hur och varför man gör träckanalys.

Kunden ifrågasatte varför veterinären (kunden sökte för hästens kolik) ville ge ett bredspektrum anhelmintika som riskerar att slå ut tarmfloran dessutom utan att säkert veta om hästen var belastad av parasiter. Inga frågor ställdes om hur hästens vardagsliv ser ut, vad den äter förekomst av tex mögel i hö, utevistelse och rörelse, motion i samband med kraftgiva, stress, annan medicinering.

En mycket intressant diskussion följde om Cydectin Comps biverkningar och varför, hur många kunder som hör av sig om dessa biverkningar och varför de inte rapporteras in, hur och varför man behöver göra en träckanalys och vad den säger om immunförsvaret, om hästars allmänna hälsoläge men framförallt om att SE HELHETEN, att se och lyssna in hästen och om att ställa frågor och lyssna in hästägaren.

Det blev ett långt samtal

Utan min kunds kunskap och inre styrka att ha mod att ifrågasätta hade detta samtal aldrig ägt rum och jag känner att det samtalet gjorde skillnad för både honom och mig i vårt fortsatta arbete.

Nyfiken på hur det gick för hästen med kolik ?

Den hade ätit hö med mögelsporer i vilket inte alltid syns på höet. Hästen kunde få hjälp att rensa ut kroppen från belastningen och mår nu bra.

Dela den här sidan