20. jan, 2021

Nytt inom forskningen vad gäller avmaskningsmedels effekt på tarmens mikroorganismer.

Effekten av verkningssubstansen moxidectin i avmaskningsmedel på hästens fekala mikrobiom. Nytt inom forskningen vad gäller avmaskningsmedels effekt på tarmens mikroorganismer. 

Avmaskning är en riskfaktor för kolik. Mekanismen bakom och hur avmaskningsmedel påverkar tarmflorans mikroorganismer och funktion har hittils varit okänd. Man har nu i en studie undersökt effekten av moxidectin

5 Ändringar av mikrobiomet efter användning av moxidectin.

En ny studie från 2020 sammanfattade förändringarna av mikrobiomet efter användning av ett avmaskningsmedel med verkningssubstansen moxidectin.
Det är den första studien att beakta både strukturen och funktionen av avmaskningsmedlet moxidectins effekt på tjocktarmens mikrobiella ekosystem hos hästarna.

Man såg
1. En ökning av Deferribacter
Deferribacter förekommer hos alla hästar, med naturligt lägre nivåer på sommaren och högre på vintern. Det är kopplat till slemproduktionen och kan vara relevant för inflammatoriska förhållandens patogenes.
2. En ökning av Spirochaetes, vissa arter använder lösligt socker och förstärker cellulosabrytningen, andra är giftiga och invasiva patogener.
3. Minskad jäsning av fiber.
4. Minskad pH dvs en mer syrlig mag-tarmkanal.
5. En ändrad kolhydratmetabolism.

En rubbning i tarmfloran sker, med ändrad fermentering samt ett sänkt pH. Svamparter trivs vid låga pH och torde därför vara en ökad risk att störa artsammansättningen och ökad växt av svamparter.

Referens
Daniels, S. P., Leng, J., Swann, J.R. et al. Bugs and drugs: a systems biology approach to characterising the effect of moxidectin on the horse’s faecal microbiome.  anim mikrobiom 2, 38 (2020). https://doi.org/10.1186/s42523-020-00056-2

Dela den här sidan