15. sep, 2021

Stor blodmask hos häst

Stora blodmaskens livscykel börjar som hos lilla blodmasken med att vuxna maskar lägger ägg i tarmen på en häst. Dessa ägg kommer ut med träcken och hamnar på betesmarken. Äggen utvecklas till larver under flera utvecklingsstadier på grässtrån,  äts upp och infekterar hästen. När dessa larver kommer ned till hästens tunntarm sker ytterligare en utveckling och larven borrar sig in i små blodkärl i tarmväggen. De tar sig sedan vidare via blodkärlen till krösroten som är ett stort blodkärl som försörjer tarmpaketet. Där utvecklas larverna till maskar som följer med blodet till grovtarmen där de sedan fäster sig vid tarmväggen och suger blod.

Maskarna blir efter sex till åtta veckor i grovtarmen könsmogna och producerar nya ägg. Hela livscykeln tar ungefär sex månader. Eftersom maskarna kan skapa irritationer i tarmslemhinnan är det viktigt att stötta tarmhinnans funktion. En irriterad, inflammerad eller läckande tarm kan släppa igenom ämnen ut i kroppen och där skapa andra problem.

Uppgifterna varierar men man uppskattar att mellan 20 och 60 procent av häst-besättningarna bär på stor blodmask. Vid vanlig träckprovs-kontroll där EPG (egg per gram) räknas ses ingen skillnad mellan stor och liten blodmask. Det är därför extra viktigt att begära odling av den stora blodmasken för att kunna urskilja stora blodmaskens larver från de små blodmaskarnas. Odlingen kan vara falsk negativ om hästen har smittats nyligen, eller är nyligen avmaskad och ännu inte har börjat urskilja ägg. Eftersom den stora blodmasken inte har ett vilande stadie kan man göra odling när som under året.

Att förebygga smitta genom att hästen har ett starkt immunförsvar och därmed låga värden på träckprov är en bra början. Dock ser vi att den stora blodmasken även förekommer vid låga värden. Samtidigt behöver marken vila 1,5 år för att smittan ska försvinna. 

Ofta ses inga symtom alls på hästar som bär på stora blodmasken.  Det vanligaste symptomet som uppstår vid kraftiga parasitangrepp är kolik.  Då förflyttar sig larverna mellan tarm och blodkärl och orsakar inflammation och blodproppar, vilket skapar syrebristskador i tarmen. Detta är dock ovanligt.

Välkommen att kontakta oss för rådgivning 

Dela den här sidan