19. sep, 2021

Frekvensanalys - Hur kan den hjälpa min häst ?

Frekvensmedicin är ett samlingsnamn för behandlingar som syftar till att undersöka och balansera djur och människors energisystem för att ge kroppen goda förutsättningar att självläka. Homeopati och bioresonans ingår i detta begrepp.

Frekvensanalys kan hjälpa dig att få information om hästens, hundens, kattens eller din kropp när det gäller vitaminer, mineraler, aminosyror, enzymer, cirkulation, andningssystem, urinvägar, nervsystem, matsmältning (mage/tarm), leder, senor och muskler, organ,  utsöndringsorgan: lever, njurar och lymfsystem, känslor, stress, inflammation, hormoner, körtlar, meridianer, infektioner, virus, bakterier, svamp, parasiter, immunförsvar och därmed finna grundorsaken till de symtom som finns.

Vi erbjuder olika analyser beroende på fokusområde

Kod 500, Totalanalys inkl sammanfattning och 30 min konsultation. Allt ovan analyseras

Kod 501 ett fokusområde tex förekomst av mikroorganismer

Kod 502 Mikroorganismer samt hormonsystem

Analys och behandling ersätter inte veterinärvård

Dela den här sidan