28. nov, 2022

Varför talar man inte om att hästens tarmhälsa påverkas av avmaskning ?

Intressant att man som här på vet apoteks hemsida ger denna rekommendation till hundar men till hästar pratar vet sällan eller aldrig om att tarmfloran påverkas negativt. Flera vet skriver fortfarande ut bredspektrumavmaskningsmedlet cydectin comp utan att träckprov gjorts. Många många hästar vars ägare kontaktat oss uppger att deras häst blivit sjuka i kolik och fång av detta medel.

" Det är inte lämpligt att avmaska vuxna hundar rutinmässigt eller i förebyggande syfte. Detta dels på grund av risken för resistens hos tarmparasiter och dels för hundens tarmhälsa. Det rekommenderas därför att lämna in ett avföringsprov" 

Dela den här sidan