Hästar & Livet

26. sep, 2021
Vad gör ni egentligen på Häst & HusdjursLabbet ?
Det är flera hästägare som just denna vecka hört av sig och efterlyser temaföreläsningar och kurser online.
Wow så glada vi blev
Onlinemöte är ett mycket bra sätt att nå ut till fler så nu ska vi komma igång. Först ut är en presentation av mig, företaget och vad vi gör och såklart vår vision.
Vi hoppas på många frågor
Vi älskar att så frö, få människor att bli nyfikna, tänka nytt och prova. Är så tacksam att få följa många människor och deras hästar och hundar ibland under många år.
Vi bjuder in till en gratis Zoom möte den 3 november klockan 18.
För anmälan skicka ett mail till kontakt@hastohusdjurslabbet.se
så skickar vi en länk till mötet.
Önskar er en härlig höstdag
Anki
23. sep, 2021

Bockhornsklöver är en ört som använts i maträtter, kosttillskott och medicin i flera tusen år. Den är en gammal läkeört som enligt tradition man gett till hästar som fallit ur och gått ned i vikt. Bockhornsfrö är mycket näringsrikt. Equus Mundi innehåller bla Bockhornsklöver.

Bockhornsklöver är rika på mineraler och vitaminer. innehåller stora mängder kalium, kalcium, järn, selen, koppar, mangan, zink och magnesium. Dessutom innehåller de vitaminer som B1, B2, B3, B6, A, C samt folsyra och riboflavin.
Bockhornsklöverfrön är en örtväxt som växer i Nordafrika, Mellanöstern och sydöstra Europa och som i tusentals år har använts som ett naturligt botemedel mot:

inflammation
Irriterade tarmar
Matsmältning
Mag /tarmproblem
Hudirritationer
Undervikt

webshop Equus Mundi

19. sep, 2021

Frekvensmedicin är ett samlingsnamn för behandlingar som syftar till att undersöka och balansera djur och människors energisystem för att ge kroppen goda förutsättningar att självläka. Homeopati och bioresonans ingår i detta begrepp.

Frekvensanalys kan hjälpa dig att få information om hästens, hundens, kattens eller din kropp när det gäller vitaminer, mineraler, aminosyror, enzymer, cirkulation, andningssystem, urinvägar, nervsystem, matsmältning (mage/tarm), leder, senor och muskler, organ,  utsöndringsorgan: lever, njurar och lymfsystem, känslor, stress, inflammation, hormoner, körtlar, meridianer, infektioner, virus, bakterier, svamp, parasiter, immunförsvar och därmed finna grundorsaken till de symtom som finns.

Vi erbjuder olika analyser beroende på fokusområde

Kod 500, Totalanalys inkl sammanfattning och 30 min konsultation. Allt ovan analyseras

Kod 501 ett fokusområde tex förekomst av mikroorganismer

Kod 502 Mikroorganismer samt hormonsystem

Lite att läsa Frekvensanalys/ håranalys

Analys och behandling ersätter inte veterinärvård

 

18. sep, 2021

Är Du en medveten hästägare eller en som följer strömmen ?  Att ta ett medvetet beslut betyder att man tänkt igenom vad beslutet innebär och vilka konsekvenser det kan ha. Att göra någonting omedvetet betyder att göra någonting utan kunskap. Ridsporten är så traditionell. Man gör som man alltid gjort, allt annat sågas jäms med fotknölarna. 

Att vara medveten innebär att man nyfiket utforskar alternativ. Skor på hästen kontra barfota vad skulle det innebära för min häst ? Stå på stall eller gå på lösdrift vilka är för och nackdelarna ? Är det möjligt att inte avmaska sin häst med kemiska avmaskningsmedel och istället använda örter för att stärka immunförsvaret ?  Hur påverkar jag min häst ? kan det vara så att jag behöver lära mig något om mig själv och inte bara hästen BLI lärd. 

Vi älskar medvetna hästägare och människor med ett öppet sinne är Du en av dem ?

Vår vision är att

* Öka kunskapen om hästens naturliga beteende, deras andliga väsen, miljö och levnadsbetingelser. Vad behöver en häst för att må bra helt enkelt.

* Lyfta fram och synliggöra vikten av att se hälsa som en HELHET som består av olika delar. Alla delar behöver vara i balans för att hästar, djur och vi själv ska vara friska och harmoniska.

* Arbeta för att fler hästar ska bli hjälpta att läka ut magsår, fång och ppid. Det innebär samtidigt ett inre arbete hos ägaren eftersom man behöver börja se, lyssna och känna in hästen och sig själv samt skaffa kunskap om varför. Svaret på varför hittar du inte alltid så enkelt och vi hjälper gärna till.

* Öka förståelsen för varför hästar får parasiter och hur vi utan kemi kan komma tillrätta med grundorsaken. Ett sänkt immunförsvar gör att mängden parasiter ökar eftersom immunförsvaret arbetar med annat tex en bakteriell infektion eller en inflammation. Här har vi nått fram och fler och fler söker vår hjälp och kunskap

* Att möjliggöra för fler att gå vårt utbildningsprogram Heart Connection för en djupare relation till sig själv och hästen.

Lite att läsa

Frekvensanalys/ håranalys

Träckprov Häst

Equus Mundi

Heart to Heart

Equus Mundi

15. sep, 2021

Stora blodmaskens livscykel börjar som hos lilla blodmasken med att vuxna maskar lägger ägg i tarmen på en häst. Dessa ägg kommer ut med träcken och hamnar på betesmarken. Äggen utvecklas till larver under flera utvecklingsstadier på grässtrån,  äts upp och infekterar hästen. När dessa larver kommer ned till hästens tunntarm sker ytterligare en utveckling och larven borrar sig in i små blodkärl i tarmväggen. De tar sig sedan vidare via blodkärlen till krösroten som är ett stort blodkärl som försörjer tarmpaketet. Där utvecklas larverna till maskar som följer med blodet till grovtarmen där de sedan fäster sig vid tarmväggen och suger blod.

Maskarna blir efter sex till åtta veckor i grovtarmen könsmogna och producerar nya ägg. Hela livscykeln tar ungefär sex månader. Eftersom maskarna kan skapa irritationer i tarmslemhinnan är det viktigt att stötta tarmhinnans funktion. En irriterad, inflammerad eller läckande tarm kan släppa igenom ämnen ut i kroppen och där skapa andra problem.

Uppgifterna varierar men man uppskattar att mellan 20 och 60 procent av häst-besättningarna bär på stor blodmask. Vid vanlig träckprovs-kontroll där EPG (egg per gram) räknas ses ingen skillnad mellan stor och liten blodmask. Det är därför extra viktigt att begära odling av den stora blodmasken för att kunna urskilja stora blodmaskens larver från de små blodmaskarnas. Odlingen kan vara falsk negativ om hästen har smittats nyligen, eller är nyligen avmaskad och ännu inte har börjat urskilja ägg. Eftersom den stora blodmasken inte har ett vilande stadie kan man göra odling när som under året.

Att förebygga smitta genom att hästen har ett starkt immunförsvar och därmed låga värden på träckprov är en bra början. Dock ser vi att den stora blodmasken även förekommer vid låga värden. Samtidigt behöver marken vila 1,5 år för att smittan ska försvinna. 

Ofta ses inga symtom alls på hästar som bär på stora blodmasken.  Det vanligaste symptomet som uppstår vid kraftiga parasitangrepp är kolik.  Då förflyttar sig larverna mellan tarm och blodkärl och orsakar inflammation och blodproppar, vilket skapar syrebristskador i tarmen. Detta är dock ovanligt.

Välkommen att kontakta oss för rådgivning