26. jul, 2020

Varför får hästar mycket mask ?

Hästens immunförsvar är sänkt tex av en infektion, inflammation, obalans i tarmfloran, försurning i kroppen etc.
Många kunder kommer till oss med frågan, varför ligger värdet högt på blodmask nästa gång jag tar träckprov fastän jag avmaskat. Endel hästar har legat högt i flera år trots avmaskning, betesrotation, mockning och ibland helt rena nya beten.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa hästar till balans
Välkommen att boka tid för rådgivning