5. apr, 2022

Parasiter & sänkt immunförsvar

Ni vet den där vedertagna regeln som det känns som man alltid hört:
20 % av hästarna i en hage står för 80 % av parasiterna som kommer ut med träcken. Man menar att ett fåtal hästar i en grupp ligger ofta eller alltid högt vid träckprovtagning. Dessa ska då avmaskas och så är problemet löst. Många gånger blir det likadant vid nästa provtagning trots avmaskning. Ibland i flera år.
Undrar inte ägare och veterinärer VARFÖR det blir så ?
Hästen har en obalans i kroppen som sänker immunförsvaret så att parasiterna får fäste och då sänks immunförsvaret ytterliggare. Ibland är obalansen av mindre art i tarmfloran men ibland kan det vara en infektion som sänker immunförsvaret och som visar sig som förhöjda parasitvärden vid träckanalys.
Vi har hjälpt många hästar med denna typ av frågeställning