7. apr, 2022

Vem är viktigast i din hästs liv ?

 

Det är Du
för att......

 

Din inställning till hästen
Din intention
Den miljö du erbjuder
Den kunskap du besitter om hästens behov, natur, känslor och mående
Hur väl du kan SE
Hur väl du kan LYSSNA
Hur dina energier i form av tankar, känslor ( ilska, irritation, vrede, sorg, glädje, harmoni, kärlek), fysiskt mående, tillit, ärlighet, empati, autenticitet
PÅVERKAR helheten – hur din häst mår

 

Alla hästar förtjänar en bra människa
Det är vårt eget ansvar att utvecklas till vårt bästa jag.
Hästen finns inte till för att behaga oss och våra syften.
Hästen finns till för sin egen skull med en önskan om att vi ska se, lyssna, förstå och respektera deras väsen.
Hästar är individer precis som vi med tankar, känslor, humör, olika egenheter och känslighet.
Många av oss människor har mycket att lära först om oss själva innan man når den punkt där man blir ett med hästens väsen. Det blir plötsligt lätt, närvaro, kommunikation via tanke, röst och kroppsspråk.
Fråga, lyssna, känna, vänta
Att få tillit och bli respekterad av en häst är stort då vet man att man vuxit som människa.

 

Många har vuxit genom vår utbildningsserie "Heart Connection"
Bättre självkänsla och medvetenhet om sig själv vilket skapar trygghet och tillit till sig själv och sin häst. Hästarna svarar på vår beteendeförändring och tankemönster.
Kanske är just Du den som ska vara med på grundkursen Heart to Heart den 11- 12 juni. För mer info se länken
 
https://www.facebook.com/events/1155124558351011/?__cft__[0]=AZUGui9mrk9GyEYYW42X58iKuS7wbu_dxE4UjXV2uqJsDlkeRux3lMZp8c6wy5fTKErS5QJRjVeosGkjQ5lVN6e0WoN5e0l_bYEpwZOLgpOCAnTLxQG1A0GTtejyCi6QKQn8wkzl9eER0lcsLvIwwUJ2&__tn__=-UK-R