Hästar & Livet

28. jun, 2022
 
Vi har semester 4/7 - 14/8 för att njuta av livet
Det går bra att beställa i webshoppen då vi skickar ut produkter även under semestern.
Vi önskar alla våra kunder en härlig sommar tillsammans med era fyrbenta vänner
27. jun, 2022
Efterfrågan på våra tjänster ökar och tar sina egna vägar. Då behövs tid att lyssna inåt och fundera kring vår vision.
Vad känns rätt, vad behöver vi kanske släppa för att det nya ska få plats. Att arbeta med både kundens och hästens hälsa och personliga utveckling tillsammans för hälsa, harmoni och vision framåt som ett team har länge varit en önskan. Dessa kunder blir fler och fler.
Häst & HusdjursLabbet grundades 2010 av mig själv Anki Olofsson
Till en början mest för att det är mitt brinnande intresse, men snart visade det sig att det fanns ett behov hos kunder, hästar och andra djur med en holistisk syn på hälsa. Nu växer och utvecklas jag och företaget så sakta.
Jag är doktor i mikrobiologi och har många års erfarenhet av hästar och andra djur och hur mikroorganismer kan skapa obalans och sjukdom, hästens parasiter och helhets hälsa. Örter har jag studerat och använt i mer än 30 år vilket nu har resulterat i H&H egna holistiska örtblandningar. Equus Mundi är utvecklad för att stödja hästens egna immunförsvar och på så sätt kunna hålla en god tarmhygien utan mycket parasiter. Min vision är att vi ska leva i samklang med djur och natur vilket återspeglas av min utbildning som ekoingenjör. Att jobba med miljöfrågor som utvecklingsingenjör blev först på riktigt i mitt eget företag. Allt vi gör ska vara hållbart för naturens, människornas och djurens framtid. Jag arbetar efter filosofin " Create a world that works ".
Efter många år som chef och ledare förenade jag arbete och nöje och utbildade mig till Horse assisted coach samt professionell coach enligt ICF. Min personliga utvecklingsresa tog fart. En olycka visade vägen till att följa hjärtats viskande röst. Sedan januari 2016 är företaget min heltids sysselsättning......och jag älskar varje sekund.
Vi arbetar för en holistisk syn på hästhälsa och en naturlig och hållbar häst och djurhållning.
19. jun, 2022
 
* I en forskningsflock hästar i USA som aldrig avmaskats bär alla hästar på stor blodmask
* I Sverige på 60-talet bar 80-100 % av alla hästar på stor blodmask (stora blodmasken hur påverkas prevalensen av selektiv avmaskning, Elin Andersson 2016 ex-jobb).
* Via råmjölken överförs antikroppar till fölet mot stor blodmask som skyddar fölet i ca 3 månader. Därefter klarar fölets immunförsvar att själv börja bilda antikroppar (Nielsen. Martin 2013 studie).
* Närvaron av en parasit håller immunförsvaret aktivt och ger ett skydd, dvs immunologiskt minne. Detta gäller även tex för malaria. De som har bäst immunitet har parasiten i blodet i låga halter ( Faktorer som påverkar kroppens immunförsvar mot malaria och andra parasiter, Ann Färnert forskare/professor, "from cell to society 2016).
* Hästen kan bära på stor blodmask trots frekvent avmaskning. I en studie på 26 hästar i Italien hittade man larver från stor blodmask i 39 % av hästarnas artärer trots att de avmaskats med bredspektrum avmaskningsmedel 3 gånger per år (Strongylus vulgaris in horses in Italy, is it still a problem ? C. Pilo et al Vetenary parasitology 184, 2012 ).
27. apr, 2022
 
Med syfte att informera och förhoppningsvis klargöra en del frågetecken. Idag är informationen kring stora blodmasken mest rädslobaserad, inte nyanserad och framförallt inte baserad på kunskap och fakta angående hästens immunförsvar, samexistens med parasiter och varför det ibland då immunförsvaret är lågt orsakar hästens död. Vad man ser i flödet är ”Stora blodmasken ökar”, ”Ökningen beror på att vi avmaskar mindre”, ”hästarna dör om de får stora blodmasken”.
Ja den är helt klart symtommässigt den parasit tillsammans med spolmask som kan orsaka mest skada.
Men löser avmaskning dessa problem ? kan det vara så att hästens eget immunförsvar arbetar sämre när hästen avmaskas ? Behöver vi istället ge fölen en annan förutsättning från start att bygga ett starkt immunförsvar som kan ta hand om bla parasiter ? När en häst har mycket parasiter är immunförsvaret sänkt löser avmaskning grundorsaken ?
Ja frågorna är många och alla svar finns inte i forskningen men endel. Detta ska vi försöka lyfta fram. Vi läser otroligt mycket litteratur och artiklar och har av naturliga skäl ingen möjlighet att referera till alla studier.
I Kentucky USA på Maxwell Gluck Equine research center finns en forskningsflock hästar (28 stycken i olika åldrar i nuläget) som inte avmaskats sedan 1979. Enligt veterinärer i forskningsgruppen är alla hästar friska.
Detta är inte vilda hästar utan hästar som hålls i hagar nära forskningsstationen.
Hur se blodmaskförekomsten ut hos flocken ?
Mängden blodmask varierar mellan 500 – 1500 epg över året som ett genomsnitt av hela flocken. Ca hälften är föl och unghästar som bygger upp sitt immunförsvar och då ligger högre vad gäller parasitbörda.
All hästarna bär på den stora blodmasken (Strongylus vulgaris).
Av utvecklade larver vid odling var 2-10 % stor blodmask
Att fundera kring: Varför är inte hästarna sjuka eller rentutav dör om de inte avmaskas ? vi kommer att belysa detta senare
"Vi lär oss så mycket av den här unika hästflocken", säger Dr. Nielsen. "Först och främst påminner de oss om att parasitism är ett naturligt tillstånd, och att maskar endast ytterst sällan orsakar sjukdom”
Parasite dynamics in untreated horses through one calendar year (biomedcentral.com)
Study examines year-long parasite dynamics in a herd that has never received deworming drugs - Horsetalk.co.nz
7. apr, 2022

 

Det är Du
för att......

 

Din inställning till hästen
Din intention
Den miljö du erbjuder
Den kunskap du besitter om hästens behov, natur, känslor och mående
Hur väl du kan SE
Hur väl du kan LYSSNA
Hur dina energier i form av tankar, känslor ( ilska, irritation, vrede, sorg, glädje, harmoni, kärlek), fysiskt mående, tillit, ärlighet, empati, autenticitet
PÅVERKAR helheten – hur din häst mår

 

Alla hästar förtjänar en bra människa
Det är vårt eget ansvar att utvecklas till vårt bästa jag.
Hästen finns inte till för att behaga oss och våra syften.
Hästen finns till för sin egen skull med en önskan om att vi ska se, lyssna, förstå och respektera deras väsen.
Hästar är individer precis som vi med tankar, känslor, humör, olika egenheter och känslighet.
Många av oss människor har mycket att lära först om oss själva innan man når den punkt där man blir ett med hästens väsen. Det blir plötsligt lätt, närvaro, kommunikation via tanke, röst och kroppsspråk.
Fråga, lyssna, känna, vänta
Att få tillit och bli respekterad av en häst är stort då vet man att man vuxit som människa.

 

Många har vuxit genom vår utbildningsserie "Heart Connection"
Bättre självkänsla och medvetenhet om sig själv vilket skapar trygghet och tillit till sig själv och sin häst. Hästarna svarar på vår beteendeförändring och tankemönster.
Kanske är just Du den som ska vara med på grundkursen Heart to Heart den 11- 12 juni. För mer info se länken
 
https://www.facebook.com/events/1155124558351011/?__cft__[0]=AZUGui9mrk9GyEYYW42X58iKuS7wbu_dxE4UjXV2uqJsDlkeRux3lMZp8c6wy5fTKErS5QJRjVeosGkjQ5lVN6e0WoN5e0l_bYEpwZOLgpOCAnTLxQG1A0GTtejyCi6QKQn8wkzl9eER0lcsLvIwwUJ2&__tn__=-UK-R